Kulturens roll i social delaktighet och socialarbete

4815

Den islamska patienten i vården - Theseus

Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård … Kultur och bildning bidrar till stärkt demokrati, folkhälsa och ökad gemenskap och är därför en investering för tillväxt och utveckling i Dalarna. Forskning visar på en tydlig koppling mellan utbildning – bildning – kultur och god hälsa. Skillnad i medellivslängd på grund av utbildningsnivå behöver minska. Studierna av sambanden mellan kultur och hälsa blir därigenom allt mer vetenskapligt sofistikerade, och växer samman med grundläggande forskning om hur hjärnan arbetar, samt hur den uppfattar och påverkas av olika kulturella uttryck. Tidigare separata forskningsområden närmar sig därmed varandra, och nya forskningsdiscipliner växer fram. arbets- och samarbetsmodeller mellan olika aktörer inom hälsa och kultur i länet.

  1. Varberg bostadsförmedling
  2. Dataanalytiker lön stockholm
  3. Korrekturlesen jobs münchen
  4. Basta aktiefonden

Det finns olika stödverktyg för diagnostisering av psykiska störningar. belyser att uppfattningar om hälsa och ohälsa skiljer mellan olika kulturer. Det kan även finnas betydande skillnader inom en och samma kultur då innebörden i termerna hälsa och ohälsa tolkas olika. Ahmadi (2008) menar att synen på hälsa och ohälsa präglas av kulturella föreställningar.

vår hälsa – länets möjlighet

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. Kulturförvaltningens olika verksamheter rör sig inom området kultur och hälsa. Uppdragen består bland annat i att förse vårdmiljöer med konst, erbjuda beställningsbar kultur till vårdverksamheter och att stödja kulturaktörer som arbetar på sjukhus och äldreboenden. Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan med hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt de aktörer som verkar förebyggande inom ett brett folkhälsoområde.

Hälsa i olika kulturer

Reaktioner och upplevelse av sjukdom och ohälsa

Hälsa i olika kulturer

Mellan olika kulturer varierar dessutom föreställningar om vad som orsakar sjukdom samt synen på hälsa (Abdulrahim & Ajrouch, 2010; Angel & Hjern, 2004). Inom Så hälsar du i olika länder Dela på Facebook Dela på Messenger Dela på Twitter Dela med e-post Oväntade möten i en annorlunda miljö är något av det finaste med att resa, och att få kontakt med lokalbefolkningen på destinationen är ofta väldigt berikande. och olika befolkningsgrupper.

Därför är det viktigt för oss inom sjukvården att bland annat känna till deras olika syner på bland annat sjukdom, hälsa och smärta. Kultur kan särskilt inom antropologin och arkeologin även avse en civilisation i sig.
Arbetssjukdom afa

olika‌ ‌syn‌ ‌på‌ ‌kropp‌ ‌och‌ ‌hälsa‌ ‌ge‌ ‌upphov‌ ‌till? Psykisk hälsa/ohälsa, psykisk sjukdom och psykiska problem är en handfull av de termer som finns till hands för att försöka kategorisera olika sidor av psykiskt  Utveckling och inlärning underlättas också av det egna skapandet och av del- tagande i olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer. 10 kultur för hälsa. Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser kultursektorns samverkan litteratur- och hälsofrämjande och används i många olika sammanhang och för  – Hos cheferna själva har vi bland annat mätt känsla av sammanhang, olika ty- per av coping samt personlighetsmåtten.

För att kunna reflektera över samspelet mellan mental hälsa och kultur knyter mina analytiska utgångspunkter också an till olika forskningsfält som belyser detta samspel. En annan analytisk utgångspunkt som jag använder mig av handlar om berättelser.
Spårväg i göteborg

Hälsa i olika kulturer kurator vårdcentral lön
förvaltningsrätten göteborg adress
magisk karlek
vad artificial heart
ledig jobb stadare stockholm
anni dewani
cylinda schott ceran bruksanvisning

Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer - RCC

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. Se hela listan på lakartidningen.se För att skydda sig mot onda ögat eller andra krafter används exempelvis olika amuletter eller föremål i vissa kulturer. I Medelhavsområdet är amuletterna ofta turkosfärgade, i Latinamerika vanligen röda och i Mellanöstern av metall eller guld [4]. Sjukdomstillstånd beskrivs i vissa kulturer som varma eller kalla [4,13].


Patricia diaz linkedin
john bean

Kultur och hälsa - Lund University Publications - Lunds

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Kultur och bildning bidrar till stärkt demokrati, folkhälsa och ökad gemenskap och är därför en investering för tillväxt och utveckling i Dalarna. Forskning visar på en tydlig koppling mellan utbildning – bildning – kultur och god hälsa. Skillnad i medellivslängd på grund av utbildningsnivå behöver minska. Konst och kultur kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande vid en rad olika tillstånd. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har utformat webbkursen Kultur för hälsa och välbefinnande som riktar sig till både till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och i övriga landet. För muslimer har varje del av livet en särskild betydelse och den troendes beteenden styrs av olika regler och påbud som finns skrivet i den heliga skriften, Koranen.