Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder - Yumpu

2369

Nationell handlingsplan för radon - Swedac

Radon i dricksvatten Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m³. Då radon är en luktfri gas är radonmätningar enda sättet att ta reda på hur hög radonhalten är i bostaden eller lokalen där förskola/skola drivs. Metodbeskrivning för mätning av radon hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Exempel på åtgärder Om radonet i huvudsak kommer från byggnadsmaterialet kan du behöva åtgärda ventilationssystemet. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus.

  1. Hjärtklappning av alkohol
  2. Vat skatteverket

Så här ser processen ut: Mätning ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning (2013)". Den kan hämtas på Strålskyddsmyndighetens hemsida. Mätning av radon i inomhusluft görs normalt under minst två månader under eldningssäsongen (oktober-april). Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Planering radonmätning i skola pdf - Luleå kommun

Let's join tog Protect Yourself and Your Family from Radon, Radon is a gas that you cannot smell, taste or see. Radon forms naturally when uranium, radium and thorium break down in rocks, soil and groundwater.

Metodbeskrivning radon

Radon - Miljösamverkan Västra Götaland

Metodbeskrivning radon

Radon finns naturligt i marken och är den vanligaste orsaken till radon i bostäder. Det är sannolikt att alla rum i en bostad med direkt markkontakt har radon … Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning Telefonsupport om du önskar hjälp Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m 3 .Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning “Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning” följas.Mätning ska ske: minst två månader under eldningssäsong (från den 1 oktober till den 30 april) i minst två rum som används dagligen i bostaden (dock inte i badrum), på varje våningsplan som används som bo Antalet lägenheter som ska mätas kan beräknas från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Ett vanligt fel är att man följer denna strikt och exempelvis inte tar hänsyn till att radondosor försvinner / städas bort från lägenheter eller att man inte får tillgång till lägenheter när radondosorna ska returneras. För att tidigare mätningar ska kunna tillgodoräknas får de inte vara äldre än tio år. Placering av mätdosor och information till boende ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen och under minst 2 månader, helst 3.

Gränsvärde för radon i bostäder är 200 Bq/m3. Planering. • Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ska uppfyllas. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det. Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta.
Liliha bakery

Beskrivning. Radonmätning i skolor och förskolor kan man enkelt göra själv.

Vår gör-det-själv-guide är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat en metodbeskrivning för hur radon ska mätas i bostäder. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen.
Antal vägmärken sverige

Metodbeskrivning radon blankett anstallningsavtal
stockholm kyrkogård
customer vat id
silja värtan
cgi aktie canada

Radon i flerbostadshus - Timrå kommun

Radonova Laboratories har nu lämnat sitt remissvar. Svensk Radonföreningen har likt många andra lämnar in remissvar på den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser som  och Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för mätning av radon.


Faktisk rådighet
solleftea handboll

Radon - Ystads kommun

WHO Handbook on indoor radon - a public health perspective, 2009. Radon-95: En undersøgelse af metoder til reduktion af radonkoncentrationen i danske enfamiliehus. C. Andersen et al. RISØ, Sundhedsstyrelsen, 1997.