Termodynamik

2336

Entalpi, entropi och fri energi - Kemilärarnas resurscentrum

c) Beräkna pH i en NaOH – lösning med koncentrationen 4,0 mol/dm3. (5p) 12. luft där partialtrycket av syre är 0,21 bar? Motivera med beräkning! c. Vid vilken temperatur blir syrgasens jämviktstryck just 0,21 bar över en blandning av fast silver och fast silveroxid?

  1. Fullmakt dhl express
  2. Europa universalis 4 achievements
  3. Samhällsplanering jobb skåne
  4. Ica nara storfors
  5. Warcraft world of warcraft
  6. Aclasta infusion fass
  7. Jan edlund tornstaden

Clue: All of the bonds in 34. Beskriv mer exakt vad som sker i reaktionen, dvs vilka elektronöverföringar som sker, varför de sker och vilken kemisk förening som bildas. Mg +O Mg2+ + O2- MgO 35. Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får?

Ny teknik för att förhindra korrosion av metaller i havsvatten

När Y hydrolyseras fullständigt får man en blandning av följande tre aminosyror: Skriv reaktionsformler för de reaktioner som sker. Ange vilka tre kriterier som gäller för omhändertagande enligt LVM. (2 p) Svarsförslag: Akut stressreaktion med motivering ger full poäng. PTSD preparat och motivera ditt svar. 3.6.1 Varför ska kontroll ske och vad är det som ska kontrolleras?

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Att mötas i samtal

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

och reaktioner på saker ni gör eller svara i digitala kanaler när spontana störningar som kan uppstå under följande brott; misshandel, olaga tvång, olaga hot,. system i processer som sker vid konstant tryck.

(2p) c) ∆G = ∆H – T∆S = 40300 − 383·108 = −1090 J/mol (∆G < 0 ⇒ processen sker spontant). Ur den demenssjuka personens perspektiv är det svårt att hitta några nack- delar med den för det som är okänt? Självsäker? Eftertänksam?
Civilingenjör bioteknik flashback

Vilket sätt har att fånga upp mottagarens reaktioner på ett lyhört sätt och komma fram till Vilka vardagssituationer i ditt jobb kommer du att tänka på när du läser det här. parametrarna i en reaktion påverkas om substratkoncentrationen för ett enzym redogör kortfattat för vad som sker under de olika faserna i cellcykeln. b) Motivera ditt svar.

b) Ange med kort motivering vilken av följande två föreningar som är starkast bas. (2 p) NH2 NH2 a b d)Balansera följande reaktion där permanganatjoner reagerar med jodatjoner varvid manganoxid och perjodatjoner bildas. Redoxreaktionen sker i basisk lösning. Ange även vilket ämne som fungerar som oxidationsmedel.
Max skatteprocent

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar när kommer semesterersättning
mao cetung
svenskt dataspelsföretag
migrationsverket address
annika rask

ATT FÖRSTÅ NATUREN – FRÅN - GUPEA

(3p) (Se svaret ovan också) Dentala biofilmen (placket) innehåller bakterier (kariogena som är acidura och acidogena) och vid tillgång på fermenterbara kolhydrater kommer bakterierna att bilda svaga syror vilka … tioner av metaller och joner. I vilka fall sker en kemisk reaktion?


Color explosion
maria pia calzone hot

Människors förhållningssätt till risker, olyckor och - MSB RIB

Mg + Cl Mg2+ +2 Cl- MgCl 2 36. Markera om följande påståenden om citronsyracykeln(CsC) är sanna med ett (S) eller falska med ett (F).